Адрес

бул. Евлоги Георгиев 48, 1504 София
тел.: +359 / 884 398568
gsm: +359 / 888 972277
contact@gapconsult.bg

Начало

Основната дейност на фирмата са консултантски услуги в сферата на Географските Информационни Системи:

  • анализ и оценка на технологичните бизнес процеси
  • стратегическо планиране и проектиране на организационна, функционална, софтуерна и хардуерна структура на ГИС
  • разработване на пространствени бази данни
  • разработване на специализирани ГИС и пространствено моделиране
  • създаване на цифрови карти и картни материали
  • обучение