Адрес

бул. Евлоги Георгиев 48, 1504 София
тел.: +359 / 884 398568
gsm: +359 / 888 972277
contact@gapconsult.bg

Услуги

1. Създаване и поддръжка на цифрови данни

Фирмата предоставя услуги по конвертиране на аналогова и цифрова информация в структурирани ГИС слоеве / Гео Бази данни. Услугите включват сканиране, георефериране, дигитализиране и качествен контрол.

ГАП Консулт разполага с мрежа от обучени специалисти, като има възможност бързо да сформира екип за оцифряване на данни за малки или големи проекти. Фирмата разполага и с готови различни пространствени данни за територията на България.


натиснете върху картинките за увеличаване

2. Пространствени анализи и моделиране

В ГИС това са широко срещани понятия и може да включват от прости пространствени и атрибутни справки, през по-сложни методи за рекласификации и различни геопроцесинг инструменти, до напреднали процесни и теглови модели, интерполации и експертни, обектно-ориентирани модели. В много сфери по-напреднали, експертно ориентирани модели се нуждаят от допълнителна интеграция между ГИС и моделиращи програми/среди. Пространственото моделиране често се явява „ядрото” или силата на една Географска Информационна Система.

ГАП Консулт предоставя експертно ориентирани услуги в различни сфери на приложение на ГИС.


натиснете върху картинките за увеличаване

3. Системен анализ, планиране и проектиране на ГИС

„...Географските Информационни Системи съхраняват пространствени данни с логически свързана атрибутна информация в ГИС база данни, в която обучени специалисти изпълняват аналитични процедури и функции за генерирането на определени информационни продукти...”,

д-р Роджър Томлинсън, „бащата на ГИС”.


натиснете върху картинката за увеличаване


натиснете върху картинката за увеличаване


натиснете върху картинката за увеличаване

Това изчерпателно определение показва петте основни компонента на всяка ГИС система: данни, ГИС софтуер, обучени специалисти, строго дефинирани работни и аналитични процедури, както и хардуерната платоформа, на която е изградена цялата система.

Основата за успешното внедряване и развитие на всяка Географска Информационна Система представлява анализа, планирането и проектирането на организационната и функционална структура, софтуерните платформи и компоненти, хардуерна и мрежова конфигурация, видове данни и основна структура/модел/ на данните. Вземайки под внимание и бюджета, професионалното планиране и процеса на проектиране е задължителено при всяка една ГИС-базирана система.

Фирмата предлага независими експертни анализи и проектиране на ГИС спрямо нуждите на клиентите и независимо от софтуерните ГИС вендори. На база опита от редица проекти и международни добри практики, фирмата е изградила успешна методология за проектиране и реализация на ГИС.


4. Услуги по проектиране на ГеоБази Данни

Фирмата има доказан опит в проектирането и внедряването както на „малки” настолни бази данни, ползвани от няколко потребители или проектно ориентирани, така и на корпоративни ГИС бази данни, предназначени за над 1000 потребители и интегрирани с външни /не-ГИС/ системи.

натиснете върху картинките за увеличаване

5. Разработка на приложен софтуер

ГАП Консулт предлага професионални услуги, включващи проектиране, разработване и внедряване на различни софтуерни решения, включващи десктоп ГИС продукти, уеб базирани приложения или мобилни ГИС инструменти.


натиснете върху картинките за увеличаване

6. Цифрова картография

Фирмата осигурява разработването на висококачествени специализирани карти по изисквания на клиента, в различни цифрови формати и различни размери.


натиснете върху картинките за увеличаване

7. Обучение


натиснете върху картинката за увеличаване

На база дългогодишния опит на специалистите на фирмата в сферата на Географските Информационни Системи, ГАП Консулт може да предложи ефективно обучение на базови ГИС софтуерни продукти, както и специализирано обучение по проекти.