Increasing the efficiency of protection of wetlands (WetMainAreas), under the transnational cooperation program INTERREG “Balkans-Mediterranean 2014-2020”

Project:

Increasing the efficiency of protection of wetlands (WetMainAreas), under the transnational cooperation program INTERREG "Balkans-Mediterranean 2014-2020"

client:

Neofit Rilski, Blagoevgrad

Activities:

• Създаване на хармонизирана база данни за екосистеми влажни зони и защитени територии в обхвата на Балкани - Средиземно море;
• Създаване на инфраструктура за пространствени данни (Геопортал):
◦ Проектиране
◦ Обработка и интегриране на данни
◦ Разработка
◦ Внедряване
◦ Поддръжка

Gallery: