WetMainAreas – Повишаване ефективността на опазване на влажните зони, по програма INTERREG „Балкани-Средиземно море 2014-2020“

Проект:

WetMainAreas - Повишаване ефективността на опазване на влажните зони, по програма INTERREG "Балкани-Средиземно море 2014-2020"

Клиент:

ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград

Дейности:

• Създаване на хармонизирана база данни за екосистеми влажни зони и защитени територии в обхвата на Балкани - Средиземно море;
• Създаване на инфраструктура за пространствени данни (Геопортал):
◦ Проектиране
◦ Обработка и интегриране на данни
◦ Разработка
◦ Внедряване
◦ Поддръжка

Галерия: