Leaflet_logo.svg

Leaflet

Leaflet е една от най-широко разпостранените и лесни за използване JavaScript библиотеки с отворен код за създаване на интерактивни карти и приложения за картографиране. Leaflet е разработен с цел максимална производителност и използваемост. Работи ефективно с всички основни настолни и мобилни платформи, може да бъде разширен с много плъгини, има лесен за използване и добре документиран API и прост и четим изходен код.
Опит: Използваме Leaflet за по-малки и олекотени по обем и функционални изисквания уеб проекти.