Други

Мобилни приложения: Разработваме собствени ГИС базирани мобилни проложения за Android и iOS, свързани с големи обеми от ГИС данни, маршрутизация, снимки, офлайн карти и специализирана насоченост за туризъм, околна среда или във връзка с управление на бедствени ситуации (имаме награда за едно от 10те най-инновативни приложения в Европа, с осигурено финансиране от Joint Research Center към Европейската комисия).
Клауд изчислителни платформи: Използваме разлнични клауд платформи за обработка и визуализация на големи обеми от данни – например Google Earth Engine (https://earthengine.google.com/) или Microsoft Planetary Computer https://planetarycomputer.microsoft.com/, като осигуряваме обучение и конкретни анализи в различни сфери на приложение.
Клауд инфраструктура: използваме две основни клауд платформи на глобално ниво, в зависимост от нуждите на клиентите – Leaseweb https://www.leaseweb.com/ и Amazon EC2 https://aws.amazon.com/pm/ec2/, чрез използване най-често на контейнерни технологии (Docker).