postgis-logo

Postgre/PostGIS

PostGIS е надстройка с отворен код, разширяваща възможностите на релационната система за управление на бази от данни PostgreSQL, за поддръжка, съхранение, индексиране и пространствени операции с географски данни.
Опит: Голяма част от нашите проекти, изискващи многопотребителска СУБД, са базирани на Postgre и PostGIS, като сме реализирали различни динамични изчисления, къстамизирани изгледи/достъп до данни и разбира се цялостно проектиране на логически свързана релационна база данни.