geonode_logo

Geonode

GeoNode е уеб-базирана платформа за разработване на геопространствени информационни системи (GIS) и за внедряване на инфраструктури за пространствени данни (SDI). Инструментите за управление на данни, вградени в GeoNode, позволяват интегрирано създаване на данни, метаданни и визуализации на карти. Освен това, платформата е гъвката и позволява при нужда да се разширява или модифицира, за да отговори на специфичните нужди на потребителите.
Опит: Реализирали сме различни по големина проекти – за организации на регионално ниво (Басейнови дирекции, Национален Парк Рила), до над-национални портали (Aрмения, Азейрбайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус) и глобални гео-портали (на ниво ООН за повече от 120 държави на 5 континента). Внедряваме Geonode на собствена инфраструктура на клиентите, така и клауд базирани (Amazon EC, Leaseweb) или по модела платформа-като-услуга на абонаментен принцип (Platform-as-a-service).
Допринасяме за развитието на софтуера чрез тестване, превод на български език на интерфейс, документация и популяризиране.