izteglen fayl

QField

QField е мобилното приложение за QGIS, което ви позволява да редактирате QGIS проекти на мобилно устройство. Приложението позволява ефективно събиране на данни на терен чрез предварително дефинирани шаблони, включително офлайн и чрез използване на допълнителни външни GPS устройства. QField се поддържа за Android и iOS, като синхронизацията на данни се осъществява чрез QFieldCloud.
Опит: Използваме QField за събиране на данни от теренни изследвания, най-вече в сферата на околната среда и биоразнообразието.