Сертификати

Нашите СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2015
Имаме разработена и внедрена Система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2015. Обхватът на сертификата включва пълния цикъл от разработка на информационни системи: “Проектиране, разработване, внедряване, обучение и поддръжка на ГИС и други информационни системи; анализ и обработка на данни; разработване на технически спецификации на информационни системи”.

ISO 27001: 2013
Имаме внедрена система за управление на сигурността по стандарт ISO:27001:2013 с обхват: Проектиране, разработване, внедряване, обучение и поддръжка на географски информационни системи (ГИС), други информационни системи и софтуерни продукти. Анализ на бизнес процеси, анализ и обработка на данни. Разработване на технически спецификации на информационни системи.