ГИС Консултантски услуги
11

ГИС Консултантски услуги

Предоставяме експертна помощ във всички етапи на вашите ГИС проекти – от началната фаза на планиране и анализ, преглед на най-добри практики, технологии и методологии, изготвяне на стратегическа визия и план за реализация, разработване на конкретни технически задания, подробен системен проект и последващ анализ и оценка на изпълнението на проекта.