OpenLayers_logo.svg

Openlayers

OpenLayers е JavaScript библиотека с отворен код за създаване на интерактивни уеб карти с огромен набор от възможности и функционалност чрез допълнителни библиотеки. OpenLayers се ползва изключително много и се е превърнал в дефакто стандарт за всяко Уеб-ГИС приложение.
Опит: Използваме OpenLayers в повечето наши проекти, поради големия набор от допълнителни възможности за надграждане и безпроблемна интеграция с GeoServer.