Разработка на приложения: Уеб/ Мобилни/ Облачни
33

Разработка на приложения: Уеб/ Мобилни/ Облачни

Предлагаме разработка на специализирани ГИС решения, базирани на утвърдени продукти с отворен код и прецизирани към конкретните нужди на дадена организация. Независимо дали търсите уеб-базирани ГИС решения, проектиране на ГИС база данни, мобилни приложения за работа на терен или облачни ГИС платформи за бърз и лесен достъп, ние разполагаме с необходимия опит и познания за специализирана разработка в ГИС среда.