1280px-GeoServer_Logo.svg

Geoserver

Geoserver е уеб сървър с отворен код, който позволява публикуването, споделянето и обработването на големи масиви от данни в различни формати. Geoserver използва програмния език JAVA и е създаден, за да бъде оперативно съвместим с почти всички формати за ГИС данни.
Опит: Реализираме различни по големина проекти – за организации на регионално ниво (Басейнови дирекции, Национален Парк Рила), до над-национални портали (Aрмения, Азейрбайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус) и глобални гео-портали (на ниво ООН за повече от 120 държави на 5 континента). Надграждаме GeoServer с допълнителен потребителски интерфейс базиран на OpenLayers и интегриран с Postgre/PostGIS за СУБД, като внедряваме както на собствена инфраструктура на клиентите, така и клауд базирани (Amazon EC, Leaseweb) или по модела платформа-като-услуга на абонаментен принцип (Platform-as-a-service).