Анализ и обработка на данни
22

Анализ и обработка на данни

Специализирани сме в анализа и обработка на ГИС данни от различни източници (топографски карти, сателитни изображения, данни от терен, данни от различни по структура и формат информационни източници, съществуващи ГИС данни, хартиени носители, GPS устройства, сензори и др.). Работим с различни ГИС и не-ГИС формати данни, APIs, STACs, уеб услуги.
Нашите услуги включват идентифициране на данни от различни източници, събиране, обработка, структуриране, анализ и визуализация на данните. Имаме опит в напреднали пространствени модели в сферата на управление на водите, наводненията, биоразнообразието, стратегическо регионално планиране и др.