Отворени и свободни географски информационни системи

Отворени и свободни географски информационни системи

На 12 март се проведе първата по рода си Конференция за отворени и свободни географски информационни системи, отворени пространствени данни и отворени методи в дистанционните изследвания. Събитието се състоя в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и на него присъстваха над 150 учени, студенти, ГИС специалисти и ентусиасти. Откриването на събитието беше направено от проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географски факултет, доц. Димитър Желев, зам. декан на ГГФ, д-р Найденов, зам. министър в МРРБ.

Програмата беше богата и интересна и в нея се включиха представители на държавната администрация, научния и образователен сектор, гост-лектори от Швейцария, Италия и Австралия.

Един от главните организатори на събитието и лектор беше и г-н Любомир Филипов, управител на ГАП Консулт ООД, магистър по ГИС и Картография от СУ, консултант в редица национални и международни проекти в над 30 държави, с организации като Европейската комисия, Световна Банка, ООН, JICA, OSCE, UNFPA и много други.

Фокусът на неговата презентация беше свободни пространствени данни в България и актуални ГИС приложения на проекти на фирмата по света, с интересни примери от добаване стойност на свободнити данни, материали за обучение и интересни проекти от Етиопия, Пакистан, Западна и централна Африка. Фирмата от години допринася със свободно достъпни данни, материали по ГИС обучения, превод на основни софтуерни продукит на български език.

Полезните и интересни разговори продължиха в официален коктейл и последваща неформална социална част.