Разработване на Интернет регистър на видове и природни местообитания в България

Проект:

Разработване на Интернет регистър на видове и природни местообитания в България

Клиент:

Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)

Дейности:

Създаване на интeрнет приложение с база данни за визуализация на таксономичните категории и видовете растения, животни, гъби, хромисти и бактерии и природни местообитания и типове екосистеми в България. Регистърът позволява създаването на нови таксономични класификации и има възможност за добавяне на синоними, линкове към външни сайтове, документи и снимки; Освен това за всеки вид има карта на разпространението с няколко слоя; Системата за управление на съдържанието позволява добавяне на нови рубрики, надцарства, редактиране, изтриване или скриване на рубрики от публичния интерфейс на регистъра; Панели на регистъра: Начална страница и търсене по ключова дума;Търсене по "класификационно дърво", Информация за Регистъра; Контакти; Вход и Регистрация

Галерия: