Провеждане на специализирани обучения за работа с QGIS

Проект:

Провеждане на специализирани обучения за работа с QGIS

Клиент:

Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средставата от европейските земеделски фондове (ИА СОСЕЗФ)

Дейности:

Провеждане на специализирани обучения за работа с географска информационна софтуерна система QGIS на служители от специализираната администрация на ИА СОСЕЗФ на два етапа:

  1. Обучение по сифтуерен продукт QGIS за начинаещи, което включваше:
  • Въведение, основни концепции в ГИС
  • Инсталиране на QGIS, запознаване с интерфейса, зареждане на данни, придобиване на умения за организация на слоеве и навигация
  • Визуализация на данни в QGIS среда

2. Обучение по софтуерен продукт QGIS за напреднали:

  • Заявки към данни: пространствени, атрибутни
  • Картографско оформление
  • Възможности за прилагане на придобитите знания в контекста на изпълнение на служебните задължения на участниците в курса – дискусия и демонстрации

Галерия: