Разработване на информационна платформа за биологичното производство

Проект:

Разработване на информационна платформа за биологичното производство

Клиент:

Дейности:

organicnet.bg

  • Разработване на структура и дизайн на платформата
  • Разработване на подробно информационно съдържание;
  • Създаване на бази данни;
  • Детайлно софтуерно разработване на информационната платформа;
  • IT поддръжка на платформата;
  • Обучение

Галерия: