Създаване на публичен регистър на местата със замърсена почва

Проект:

Създаване на публичен регистър на местата със замърсена почва

Клиент:

Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)

Дейности:

  • Анализ на данните и изискванията и спецификация;
  • Проектиране;
  • Разработване и тестване;
  • Документиране, Внедряване и обучение;
  • Гаранционна поддръжка

Галерия: