Уеб ГИС портал на Национален парк Рила

Проект:

Уеб ГИС портал на Национален парк Рила

Клиент:

Дирекция Национален парк Рила

Дейности:

  • Инсталация и конфигурация на Уеб ГИС портал,
    включващ PosteGre/PostGIS за система за управление база от данни, Geoserver за приложен GIS сървър, Geonode за платформа за управление на съдържанието; настройки за сигурност и достъп; къстамизация на начална страница;
  • Миграция на ГИС данни в ДНП Рила (262 географски слоя и 24 таблици), включващо зареждане на данните в PostGRE/GIS, визуализация в QGIS на всички ГИС слоеве, визуализация в Geoserver, публикуване на уеб услуги в Geonode, въвеждане на метаданни, създаване на уеб приложения;
  • Осигуряване на годишна поддръжка на ГИС платформата, включващо мониторинг на системата, обновяване на пакети за сигурност (security patches);
  • Осигуряване на клауд сървър с параметри.

Галерия: