WASP Tool – уеб-базиран модел за предотвратяване образуването на отпадъци

Проект:

WASP Tool - уеб-базиран модел за предотвратяване образуването на отпадъци

Клиент:

Обединение „УАСП“ ДЗЗД

Дейности:

https://wasp-tool.wastetools.com/

  • Проектиране и разработване на Уеб-базиран модел;
  • Уеб дизайн на приложението, включващо екранни форми, навигация, валидация, визуално оформление (иконки, изображения, фонт, цветове и др.);
  • Проектиране структура на данни и разработване на софтуерен код за изчисляване на модела при различни входни параметри;
  • Интеграция на дизайн (фронт енд) и изчислителен модел (бек-енд);
  • Тестване и качествен контрол;
  • Поддръжка на приложението на клауд базиран хостинг;
  • Софтуерна поддръжка на приложението

 

Галерия: