Биоразнообразие

реализирани проекти

държави

Държави

вид индустрия

Вид индустрия

вид услуга

Вид услуга

вид технология

Вид технология
ГИС дейности по проект BatsConserve
Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр.Благоевград (ЮЗУ)
Разработване на Интернет регистър на видове и природни местообитания в България
Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)