Земеделие

реализирани проекти

държави

Държави

вид индустрия

Вид индустрия

вид услуга

Вид услуга

вид технология

Вид технология
Разработване на информационна платформа за биологичното производство
Провеждане на специализирани обучения за работа с QGIS
Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средставата от европейските земеделски фондове (ИА СОСЕЗФ)