Адрес

бул. Евлоги Георгиев 48, 1504 София
тел.: +359 / 884 398568
gsm: +359 / 888 972277
contact@gapconsult.bg

Проекти и клиенти

По-големи наши клиенти са:

Министерство на Околната Среда и Водите, Басейнова Дирекция Източно Беломорски Район, Пловдив, България.
Министерство на Земеделието и Продоволствието, Изпълнителна Агенция по Почвените Ресурси, София, България.
Столична община, София, България.
ПРООН (Програма за Развитие на ООН), София, България.
WWF - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България.
Овергаз Холдинг АД, София, България.
Български Бизнес и Търговия ООД, София, България.
ПроТехнолоджи ООД, София, България.
CTI Engineering International Co., Ltd., Токио, Япония.
EPTISA Servicios de Ingeniería, S.A, Мадрид, Испания.
ARCADIS Euroconsult, Арнхем, Нидерландия.
HPC - HARRESS PICKEL CONSULT AG , Германия.
СИ Еко Консулт ООД .

Последните проекти на фирмата са насочени към разработване на ГИС в сферата на околната среда и водите и ютилити сегмента: създаване на специализирани пространствени данни, стандартизирани ГИС модели на данни, аналитични геопространствени анализи, висококачествени карти и картни приложения, уеб базирани ГИС продукти, проектиране на многопотребителски десктоп, клиент-сървър и уеб базирани ГИС системи и др.

Също така фирмата участва с независими експертни оценки и препоръки в тръжни процедури за избор и внедряване на ГИС платформи и информационни системи.

Фирмата има уникално за България ноу-хау в приложението на съвременните Геоинформационни технологии в сферата на:

  • Интегрирано управление на водите;
  • ГИС в ютилити сектора, в частност газоразпределение;
  • ГИС в сферата на транспорта – мултимодални транспортни системи, градски транспортни системи и др.;