реализирани проекти

държави

Държави

вид индустрия

Вид индустрия

вид услуга

Вид услуга

вид технология

Вид технология
ГИС дейности по проект BatsConserve
Югозападен Университет "Неофит Рилски", гр.Благоевград (ЮЗУ)
Уеб ГИС портал на Национален парк Рила
Дирекция Национален парк Рила
Провеждане на специализирани обучения за работа с QGIS
Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средставата от европейските земеделски фондове (ИА СОСЕЗФ)
WetMainAreas - Повишаване ефективността на опазване на влажните зони, по програма INTERREG "Балкани-Средиземно море 2014-2020"
ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград